Lise İngiliz Kültür Koleji Liseleri

Biz liseye ‘’ÜNİVERSİTE HAZIRLIK OKULU’’ diyoruz.

Lise yılları bireylerin geleceklerinin kendi tercih ve çalışmalarıyla doğrudan şekillendiği, yetişkinliğe geçiş yıllarıdır. Gelecekle ilgili yönlendirme ve doğru tercihlerin belirlenmesi için, üniversite hazırlıklarının 9. Sınıf'ta başladığı İngiliz Kültür Kolejinde temel amaç, öğrencilerinimizi hem akademik hem de sosyal yönden, ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olarak yetiştirmektir.

Üniversiteye 4x4 Hazırlık

İngiliz Kültür Koleji’nde uygulanan Üniversite Hazırlık Okulu programı, standart bir okul ya da dershane eğitimine kıyasla, öğrenciye çok daha fazla avantaj sağlamak için tasarlandı. Bu program sayesinde öğrencilerin okul dışında dershane, özel kurs, rehberlik, danışmanlık vb. takviyeler almasına kesinlikle gerek kalmaz. Tüm eğitim çalışmaları okulda yapılacağı için, öğrenci ders dışı saatlerini ve hafta sonunu ailesine ve sosyal yaşamına ayırabilir. Üniversite Hazırlık Okulu programı sınav hazırlığını 4 yıla yayarak, öğrenci ve velinin sınav kaygısını ortadan kaldırır.

Üniversite Hazırlık Okulu programı öğrencileri sadece sınava değil, üniversiteye de hazırlayan zengin bir içeriğe sahiptir. 9. Sınıftan 12. sınıfa kadar olan 4 yıllık süreye yayılan program 4 ana modülden oluşur;

 1. Üniversite Sınavına Hazırlık
 2. Akademiye Hazırlık
 3. Kariyer Koçluğu ve Akademik Danışmanlık
 4. Akademik İngilizce

Üniversite Sınavına Hazırlık

9. ve 10. sınıflarda başlayan üniversite sınavına hazırlık eğitimleri, 11. sınıftan itibaren yoğunlaşır ve öğrenciler eğitimlerinin neredeyse tamamını üniversite sınavına hazırlık odaklı olarak almaya başlar. Zengin içerikli yayınlar, teknolojik derslikler ve görsel-işitsel destekli interaktif eğitim uygulamalarıyla öğrenciler çok nitelikli bir üniversite hazırlık eğitimi alırlar.

Görülen konular üzerine periyodik olarak uygulanan ara değerlendirme sınavlarıyla öğrencilerin bir yandan kazanımları ölçülürken, diğer yandan da test tekniği kazanmaları sağlanır. 12. sınıfta başlayan ve tüm müfredatı kapsayan deneme sınavları ile öğrenciler üniversite sınavına tam olarak hazır hale gelirler.

Akademiye Hazırlık

İngiliz Kültür Koleji eğitim anlayışında bir lise öğrencisi sadece sınava değil, aynı zamanda ‘’üniversiteli olmaya’’ da hazırlanmalıdır. Üniversite sınavını kazanmış olmak, üniversitede ve profesyonel yaşamda başarının güvencesi değildir. Bu anlayıştan yola çıkılarak öğrencilerimiz, 9. sınıftan başlayarak üniversiteli olmaya hazırlanırlar. Bu kapsamda öğrencilere uygulamalı grup eğitimi ve seminerler halinde aşağıdaki destekleyici eğitimler verilir.

 • Hafıza teknikleri eğitimi
 • Hızlı okuma eğitimi
 • Araştırma teknikleri
 • Sunum hazırlama ve sunum yapma eğitimi
 • Akademik CV hazırlama
 • Akademik Cover Letter hazırlama
 • Resmi yazışmalar
 • Zaman yönetimi

Kariyer Koçluğu ve Akademik Danışmanlık

Üniversiteye hazırlık yılları öğrencilerin en çok danışmanlık desteğine ihtiyaç duydukları yıllardır. Öğrencilerin bu yıllarında verecekleri kararlar tüm yaşamlarını etkileyecek nitelikte olduğundan İngiliz Kültür Koleji Üniversite Hazırlık Okulu programı oluşturulurken üzerinde en çok çalışılan başlıklardan biri Kariyer Koçluğu ve Akademik Danışmanlık desteği oldu. Bu kapsamda öğrencilerimize şu alanlarda danışmanlık desteği verilir.

 • Kişilik, yeterlilik, ve ideallerine uygun meslek dallarının tanıtımının yapılması
 • Tercih ettikleri meslekte faaliyet gösteren profesyoneller ile söyleşiler
 • Üniversite tanıtımları ve tercih danışmanlığı
 • Yurtdışında üniversite eğitim olanakları hakkında danışmanlık
 • Kariyer günü etkinlikleri

Akademik İngilizce

Sınavı kazanan öğrencileri üniversitede bekleyen en büyük sorunların başında İngilizce Hazırlık yılı gelmektedir. İngiliz Kültür Koleji Üniversite Hazırlık Okulu programının amaçlarından biri de öğrencilerin 9. sınıftan başlayarak alacakları Akademik İngilizce eğitimi ile bu dildeki becerilerini akademik düzeye yükselterek, TOEFL ya da IELTS sınavlarından birinden yeterli derece elde edebilecekleri seviyeye gelmeleridir. Bu sayede öğrencilerimizin;

 • üniversitede yabancı dil hazırlık sınıfında 1 yıl kaybetmeden, doğrudan akademik eğitime başlayabilmeleri,
 • hazırlık sınıfını okumak zorunda kalan öğrencilerin ise bunu rahatlıkla geçebilmeleri hedeflenmektedir.