Ortaokullarımız İngiliz Kültür Koleji Ortaokulları

İngiliz Kültür Kolejleri öğrencilerine Avrupa Birliğinden Onaylı Dil Yeterlilik Belgesi verir.

Tüm sınıflarında akıllı tahtalarla ders işlenmektedir. MENTAL ARİTMETİK dersi, haftada bir saat ders olarak okutulmaktadır. İngiliz Kültür Kolejleri Uluslararası Akredite Edilmiştir.(BEDAF) Öğrencilere Sınırsız Kullanımına Açık İnternet erişim hizmeti verir.  Tüm derslerin bulunduğu tablet PC lerde eğitim verilmektedir.

İngiliz Kültür Kolejleri Mezunları anlaşmalı İngiliz ve  Amerikan Üniversitelerine sınavsız geçiş yapar.

İngiliz kültür kolejlerinde Öğrencilere seviyelerine uygun sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayda 2 defa deneme sınavı yapılmaktadır. Her öğrenciye yılda en az 24 saat bire bir ders verilmektedir.

İngiliz Kültür Kolejlerinde  eğitim haftada altı gündür Cumartesi günü iki saat etüd iki saat sosyal aktiviteler yapılmaktadır.

İngiliz Kültür Koleji ortaokul programı kapsamında, gelişim çağındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Geniş içerikli ve çok katmanlı ders programımız ile her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ortaokul birinci sınıftan itibaren akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim programı ile ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları her tür sistemin gerekliliklerine donanımlı bireyler olarak hazırlanmaktadır.

İngiliz Kültür Koleji eğitimde teknolojinin etkin kullanımın önemini savunan bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu nedenle internet ve multimedya donanımlı dersliklerimzde, akıllı tahta (e-board) teknolojisi, tablet ve interaktif ders içerikleri aktif olarak kullanılır. 

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile başarıyı alışkanlık haline getirmeyi hedefliyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimizin gelişimleri büyük bir özenle takip edilir. Öğrenmeyle değerlendirmenin iç içe olduğu ölçme ve değerlendirme çalışmalarına öğrencilerimiz de etkin olarak katılırlar. Öğrencilerimizin yaptığı her çalışma rubrikler, gözlem kayıtları, kontrol listeleri, kavram haritaları, portfolyo, boşluk doldurma, eşleme, açık uçlu sorularla hazırlanmış testler gibi alternatif araçlarla değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, ünite sonu gelişim karnesi olarak velilerimize düzenli olarak gönderilir. Ayrıca velilerimize her ay uygulanan programlarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren bilgiler gönderilir. Bu çalışmalarla okul ve veli arasında iletişimin daha güçlenmesi hedeflenir.

Etkin rehberlik çalışmaları eğitim ve öğretimin niteliğini yükseltiyor.

Öğrencilerin temel sosyal becerileri ve bilişsel becerilerini keşfedip geliştirmeye, özgüven ve sorun çözme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimizce yürütülür. Bu çalışmalar ile ayrıca öğrencilerimize kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirmeleri için yardımcı olunur, gelecekleri için karar almalarında yol gösterilir. Etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yollarının aktarılması ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri de desteklenir. Aile-okul işbirliği kapsamında yapılan paylaşım toplantıları, aile okulu ve seminer programlarıyla gerek öğrencilere, gerekse ailelere yönlendirme çalışmalarında bulunulur.